Vastuullisuus

Vastuullisuus ei ole trendi, vaan toimintaamme ohjaava lähtökohta. 

Viime vuonna lanseerattu ja hiilineutraalina toteutettu Helsinki Ski Weeks on Suomen Hiihtoliiton pilottihanke kestävien tapahtumien tekemisessä. Tapahtumakokonaisuutta tukemalla kumppanimme vahvistavat Hiihtoliiton vastuullisuustyötä, lumilajeja ja lumista tulevaisuutta. Tavoitteena on alusta alkaen ollut tehdä jotain uutta ja ajan hengessä kiinni olevaa, ja johtoajatus tapahtumatuotannossa on ollut koko tapahtuman läpileikkaava vastuullisuusajattelu.

Haluamme olla aktiivinen toimija ilmastonmuutosta ehkäisevässä työssä panostamalla vastuullisuuteen ja järjestämällä vastuullisen tapahtumakokonaisuuden.

Helsinki Ski Weeksin vastuullisuus on jaettu sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun teemoihin. Näiden tehtävä on ohjata läpileikkaavasti tapahtumaa.

Ympäristövastuu

Ilmastonmuutos etenee ja keskilämpötila nousee, mistä seuraa lumiolosuhteen heikkeneminen. Suomi on sitoutunut 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen, samoin Suomen Hiihtoliitto. Tällä talvet voidaan vielä pelastaa. Pyrimme tekojen sekä valintojen kautta välttämään ympäristön kuormitusta ja tähtäämme mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen.

Hiihtoliitto edistää visionsa mukaisesti lumen riemujen turvaamista myös tuleville sukupolville, ja tällä on suora yhteys olosuhdetyöhömme sekä hiihtourheilua säilyttävään toimintaamme.

Helsinki Ski Weeksin yhteyteen Olympiastadionille rakentunut ”Lumimuseo – Oodi lumelle” vie meidät tulevaisuuteen, jollaista emme halua. Havahduttava konsepti on osa Hiihtoliiton vastuullisuustyötä, ja se toteutetaan yhdessä kumppanien kanssa. 

Lue lisää

 

Sosiaalinen vastuu

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on yhteinen haasteemme. Tämä ei rajoitu vain tulevaisuuden toivoihimme, vaan on läsnä jokaisessa ikäluokassa ja kaveripiirissä.

On löydettävä tapoja, joilla yhteiskuntamme saadaan nauttimaan ulkoilmasta, reippailusta ja liikunnasta. Helposti, yhdenvertaisesti ja jokaiselle luontevalla tavalla.

Helsinki Ski Weeks mahdollistaa kaikille täysin uuden ja ilmaisen talvisen lähiliikunnan pääkaupungin ytimessä. Latu on kaikille auki.

Taloudellinen vastuu

Suomen Hiihtoliiton tehtävänä on tarjota unohtumattomia elämyksiä lumilajien parissa ja toimia kansan liikuttajana lumella. Punaiset posket ladulla ja sankaritarinat olympialaisissa eivät synny kuitenkaan itsestään. Hiihtoliitto avaa latua suomalaisten hiihtourheilun, sen harrastamisen ja sen kirkkaimpien tähtien eteen, jotta hiihtolajit sykähdyttäisivät meitä nyt ja tulevaisuudessa.

Helsinki Ski Weeks on tärkeä osa Hiihtoliiton strategiaa ja sen tehtävänä on osaltaan turvata lumilajien tulevaisuutta niin taloudellisesti kuin lumilajien vetovoiman kehittämisen kautta.

Näin toimimme

Vastuullisuus on tekoja! 

Helsinki Ski Weeks on tasa-arvoinen, järjestäjätahonsa taloudesta vastuunsa kantava tapahtumakokonaisuus, joka huomioi ympäristöaspektit kaikin mahdollisin tavoin. Näitä tapoja ovat syntyvän hiilijalanjäljen huomioiminen ja pienentäminen – niin järjestäjäorganisaation kuin sen kumppanienkin pienillä ja suurilla teoilla – ilmastomuutoksen riskeistä viestiminen sekä ympäristöystävällisistä toimintamalleista kertominen.

Olemme luoneet Helsinki Ski Weeksin organisaatiolle ja sidosryhmille 12 kohdan, käytännön tason vastuullisuusohjeistuksen, jonka avulla pyrimme ohjaamaan koko tapahtuman toimintaa.

Helsinki Ski Weeks järjestetään jälleen hiilineutraalina tapahtumana. Tapahtuman virallinen ilmastokumppani Santander kompensoi tapahtuman jäljelle jäävän hiilijalanjäljen kolmen Gold Standard -sertifioidun ilmastohankkeen kautta.

Ensimmäisenä järjestämisvuotena Helsinki Ski Weeksin vastuullisuustyön keskeisin osa-alue oli ympäristövastuu. Pyrimme tekemään mahdollisimman vähäpäästöisen tapahtuman ja laskimme tapahtuman hiilijalanjäljen. Vuoden 2022 Helsinki Ski Weeksin hiilijalanjälki oli 104,5 tCO2-ekv, mikä oli odotettua vähemmän. Päästöt kompensoitiin ilmastoyhteistyökumppani Santanderin toimesta. Kompensointi toteutettiin Gold Standardin hyväksymän Kolumbiassa sijaitsevan Vichadan alueen metsittämisprojektin kautta.

Pyrimme jatkossa edelleen pienentämään hiilijalanjälkeämme, vaikka tapahtuman osallistujamäärän odotetaan kasvavan. Vuoden 2023 tapahtumassa Helsinki Ski Weeksin vastuullisuustyö laajenee ja keskiöön nousevat vahvemmin vaikuttamistyö sekä hiilikädenjäljen laajentaminen yhdessä kumppaneidemme kanssa.