Säilölumen hiilijalanjälki Helsinki Ski Weeksillä

Helsinki Ski Weeks hiihdetään luonnon lumella, mikäli Helsingissä on lunta helmikuussa 2022. Mikäli lunta ei tule taivaalta, tapahtuma hiihdetään säilölumella. Lumi on valmistettu ja säilötty Kivikon hiihtohalliin Helsingin kaupungin toimesta. Lumi ei makaa hallissa tyhjän panttina, vaan halliin säilötty lumi on hiihtäjien ilona hiihtolatuna Kivikon hiihtohallissa ennen mahdollista siirtoa Stadionille.

Lumen säilöntään ja kuljetukseen kiinnitetty erityishuomiota

Helsinki Ski Weeksin yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on toteuttaa tapahtuma hiilineutraalisti ja siksi myös lumensäilömiseen ja liikuttamiseen on kiinnitetty tarkasti huomiota. Lumi säilötään ja siirretään mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Kivikon hiihtohallia viilennetään sähköllä, josta osa on tuotettu aurinkosähköllä ja osa fossiilisilla polttoaineilla. Kivikon hallin katolla on Helenin aurinkovoimala, joka tuottaa sähköä noin 700 megawattituntia vuodessa. Tämä aurinkosähkö vähentää koko kaupungin energiantuotannon hiilijalanjälkeä merkittävästi. Kivikon hallin energiankulutukseen aurinkosähköä käytetään noin 400 MWh. 

Kaikkiaan Helsinki Ski Weeksin osuus lumen teosta ja säilönnästä aiheuttaa noin 25 tCO2-ekv päästöt. Tämän lisäksi lumen kuljetus tulee aiheuttamaan omat päästönsä. Liikenteen päästöjä voi pienentää selvästi käyttämällä uusiutuvia polttoaineita sekä ympäristöystävällistä ajotapaa. Nämä toimenpiteet tulevat olemaan HSW:n kuljetuksissa käytössä. Tapahtuman lumen kuljetuksen arvioidaan tuottavan noin 1,4 tCO2-ekv päästöt.

Kokonaisuudessaan Helsinki Ski Weeksin lumen tekemisen ja kuljetuksen hiilijalanjälki tulee olemaan arviolta noin 26,5 tCO2-ekv. Kun suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 10 tCO2-ekv, tarkoittaa tämä, että tapahtuman mahdollinen säilölumi tulee kuormittamaan ilmastoa saman verran kuin noin 2,5 suomalaista aiheuttaa kasvihuonepäästöjä vuodessa. Helsinki Ski Weeksin ilmastokumppani Santander kompensoi kaikki tapahtuman sellaiset päästöt, joita ei voida välttää tai vähentään. Näin ollen myös mahdollisen säilölumen aiheuttamat päästöt kompensoidaan.

Helsinki poikkeaa toimintaympäristönä merkittävästi muusta Suomesta niin ilmaston, energiakulutuksen kuin maankäytön osalta. Pyrkimyksenä on mahdollisimman vähäpäästöinen lumenteko Helsinki Ski Weeksille. 

Tulevaisuuden tavoitteena nollapäästöinen lumenteko

Tapahtumamme yksi yhteistyökumppaneista, Vuokatti, tekee lumensa jo lähes nollapäästöillä: Vuokatin säilölumi tehdään 100 % vihreää sähköä käyttävillä lumitykeillä talven pakkaskeleillä. Lumi tehdään kokonaisuudessaan luonnon vedellä ja lumi säilötään kesän ajaksi sahanpurupeitteen alle. Tällä menetelmällä lumesta säilyy noin 90 prosenttia. Kemikaaleja tai muita ympäristöä kuormittavia keinoja ei käytetä. 

Säilölumessa käytetään mielellään tykkilunta, koska se kestää kaksi kertaa niin kauan kuin luonnonlumi. Tykkilumikide on pyöreä, mikä tekee siitä luonnonlunta tiiviimpää ja paremmin säilyvää. Vuokatissa heidän menetelmällään tehtynä säilölumen tekemisestä syntyy kasvihuonepäästöjä vain lunta levittävien koneiden polttoainepäästöistä. 

Vastuullisuus on käytännön tekoja. Lue lisää Vastuullisuus-kokonaisuudestamme täältä.

Tykkäsitkö?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa LinkedInissä

Lue myös

Seuraa

© 2021 Kaikki oikeudet pidätetään | Rekisteriseloste